• Nieuws
  • Verhalen
  • Voor patiënten
  • Collecteren
  • Contact
Logo Spierfonds
Druk op Enter om te zoeken of ESC om dit scherm te sluiten.

Klachten en integriteit

Hieronder staat meer informatie over hoe het Prinses Beatrix Spierfonds omgaat met klachten en integriteit.

Klachten

Het Prinses Beatrix Spierfonds heeft een klachtenprocedure opgesteld waarin de behandeling van klachten wordt beschreven. Wij zijn er als organisatie bij gebaat onze diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van onze achterban. Daarom horen wij het graag als er iets niet naar wens verloopt. Ten eerste om de fout te kunnen herstellen, ten tweede omdat wij onze procedures dan zo nodig kunnen bijsturen.

Hoe kun je jouw klacht bij ons kenbaar maken?

  • Door een mail of brief te sturen naar: Prinses Beatrix Spierfonds, t.a.v. Klachtencommissie, postbus 85810, 2508 CM Den Haag of info@spierfonds.nl.
  • Door jouw klacht telefonisch door te geven. Dit kan op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur via 070-3 607 607.

Wat mag je van ons verwachten?

  • Een schriftelijke klacht wordt direct uitgezocht en binnen 3 weken schriftelijk beantwoord. Mocht de klacht niet helemaal duidelijk zijn, dan nemen wij eerst contact met je op.
  • Een telefonische klacht wordt zo mogelijk direct telefonisch afgehandeld, eventueel gevolgd door een schriftelijke bevestiging. Als de klacht niet direct uitgezocht kan worden, wordt er een terugbel-afspraak gemaakt of wordt een schriftelijk antwoord binnen drie weken toegezegd.
  • Als de klacht niet naar wens is afgehandeld, dan verzoeken wij je een brief te sturen naar: Prinses Beatrix Spierfonds, t.a.v. Klachtencommissie, postbus 85810, 2508 CM Den Haag.

Integriteit

Wij kunnen onze rol als de financiële motor in de strijd tegen spierziekten alleen optimaal vervullen als onze belanghebbenden vertrouwen hebben in de professionele en integere wijze waarop wij opereren. Medewerkers en vrijwilligers van het Spierfonds dienen zich er voortdurend van bewust te zijn dat hun handelen het belang van het fonds moet dienen. In onze integriteitscode staan de regels die beschrijven wat wij binnen de organisatie normaal gedrag vinden. In de code is beschreven wat je wel of niet mag doen. De code beoogt situaties te voorkomen waardoor de integriteit van het Spierfonds in het geding kan zijn. Deze doelstelling kan alleen bereikt worden met de inzet van alle medewerkers en andere betrokken personen die binnen, voor of namens het Spierfonds werkzaam zijn.

Hoe kun je melding doen van een (mogelijke) integriteitsschending?