Logo Spierfonds
Druk op Enter om te zoeken of ESC om dit scherm te sluiten.

Informatie over betalingen

Met jouw steun kunnen we meer wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten financieren. En er zo alles aan doen om alle mensen met een spierziekte een betere toekomst te geven.

Ons rekeningnummer

  • IBAN: NL82 INGB 0000 0009 69
  • BIC: INGBNL2A
  • Incassant ID: NL02ZZZ411516110000

DONEREN PER AUTOMATISCHE INCASSO

De machtiging voor automatische incasso die je aan het Spierfonds hebt gegeven, heeft een uniek kenmerk, het zogenaamde ‘machtigingskenmerk’. We vermelden je unieke machtigingskenmerk in de omschrijving van de incasso op jouw bankafschriften. Wanneer je het Spierfonds op meerdere manieren steunt, dan heb je verschillende machtigingskenmerken.

IK DONEER PER ACCEPTGIRO. KAN IK DIT BLIJVEN DOEN?

De acceptgiro is een eenvoudig en betrouwbaar betaalmiddel. Nederlandse banken blijven dit betaalmiddel voorlopig faciliteren. Zo kunnen ook mensen die geen gebruik (kunnen) maken van internet het Spierfonds steunen. Als je post van ons ontvangt met een bijgesloten acceptgiro, is het altijd mogelijk het betaalkenmerk over te nemen en te gebruiken voor een donatie via internetbankieren.

Wanneer je direct geld overmaakt op onze bankrekening NL82 INGB 0000 0009 69 ontvangen wij geen gegevens van de bank. In dat geval kunnen wij je niet bedanken voor je steun, óf informeren over werk van het Spierfonds. Uiteraard kun je zelf op onze website teruglezen hoe we jouw gift zo goed mogelijk besteden.

OP WELK MOMENT INCASSEERT HET SPIERFONDS?

Incasso donaties worden door ons altijd op de 5e van de maand aan de bank aangeboden. Vanaf dat moment wordt het bedrag binnen enkele (maximaal vijf) werkdagen van je rekening afgeschreven. Als de 5e van de maand in het weekend valt of een feestdag is, dan incasseren we de eerstvolgende werkdag.

Onze kwartaal, halfjaar en jaarlijkse incasso vinden tevens op de 5e van de maand plaats. Afhankelijk van de maand waarin je donateur bent geworden, vindt de incasso altijd in de afgesproken frequentie plaats. Bijvoorbeeld: als je in februari donateur bent geworden, dan zal voortaan de incasso met een kwartaal betaling altijd in februari, mei, augustus en november plaatsvinden, met een halfjaarlijkse betaling altijd in februari en augustus, en een jaarlijkse betaling altijd in februari.

WAT DOET HET SPIERFONDS ALS INCASSEREN NIET IS GELUKT?

Indien het ons niet lukt om het afgesproken bedrag te incasseren bij jouw bank, dan proberen wij het een maand later nog een keer. Vervolgens zullen wij nog twee van deze maandelijkse pogingen doen. Mocht het incasseren dan nog niet gelukt zijn, dan zullen wij het donateurschap beëindigen.

WAT IS EEN PRENOTIFICATIE?

Een prenotificatie is een soort vooraankondiging van de doorlopende incasso. Zo weet je wanneer het Spierfonds het geld van je doorlopende incasso int en kunt je ervoor zorgen dat er voldoende saldo op jouw rekening staat.

Het Spierfonds zal uiterlijk 6 werkdagen voor de eenmalige incassoafschrijving, of de eerste incasso bij een doorlopende machtiging, door middel van een bericht via e-mail of post de dag van incasso aankondigen. Het Spierfonds gaat ervan uit dat de door jou verstrekte gegevens zo correct en volledig mogelijk zijn, om je op tijd te kunnen informeren.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen over doneren aan het Prinses Beatrix Spierfonds? Neem dan contact met ons op.