Logo Spierfonds
Druk op Enter om te zoeken of ESC om dit scherm te sluiten.
Nalatenschap

Het Prinses Beatrix Spierfonds heeft één groot doel: alle spierziekten de wereld uit! U kunt daar op een bijzondere manier aan bijdragen, door te overwegen om het Spierfonds te steunen met een gift in uw testament. Nalaten kan op verschillende manieren.

Erfstelling of legaat

De twee meest bekende manieren van nalaten zijn de erfstelling en het legaat. Bij een erfstelling wordt het fonds in een testament opgenomen als erfgenaam. De gever bepaalt dan dat een bepaald percentage van alle bezittingen voor het Prinses Beatrix Spierfonds bestemd is. Met een legaat wordt een vast bedrag, een effectenportefeuille of een ander specifiek vermogensbestanddeel aan het fonds toegekend. Deze legaten worden uitgekeerd voordat de erfgenamen de erfenis verdelen.

Fonds op naam

Het Spierfonds biedt de mogelijkheid om een Fonds op naam op te richten. Hiermee wordt een fonds opgericht met een specifieke doelstelling binnen de algemene doelstelling van het Spierfonds. Het fonds kan worden opgericht bij leven of na overlijden door het fonds op te nemen in een testament. De regels van het Fonds op naam worden in overleg vastgesteld.

“Ik ben inmiddels in een fase gekomen waarin leeftijdsgenoten om mij heen overlijden.”

De zoon van Hans is overleden aan de ziekte van Duchenne. Hoewel Hans zijn eigen zoon er niet meer mee kan helpen, wil hij straks geld nalaten voor wetenschappelijk onderzoek naar deze spierziekte.

Algemeen

In 2012 zijn de aan het Prinses Beatrix Fonds gelieerde stichtingen (Stichting Prinses Beatrix Huntington Fonds, Stichting Prinses Beatrix MS Fonds, Stichting Prinses Beatrix Parkinson Fonds, Stichting Prinses Beatrix Polio Fonds, Stichting Prinses Beatrix Spierziekten Fonds, Stichting Prinses Beatrix ALS Fonds en Stichting Prinses Beatrix Duchenne Fonds) ontbonden. Deze stichtingen hadden gerichte fondsenwerving ten doel voor bepaalde ziektebeelden. Stichting Prinses Beatrix Spierfonds heeft de werkzaamheden van Stichting Prinses Beatrix Polio Fonds, Stichting Prinses Beatrix Spierziekten Fonds, Stichting Prinses Beatrix ALS Fonds en Stichting Prinses Beatrix Duchenne Fonds voortgezet. Voor de werkzaamheden van de drie eerstgenoemde stichtingen geldt dat deze op grond van daartoe door Stichting Prinses Beatrix Spierfonds gesloten overeenkomsten door derden worden uitgevoerd.

Persoonlijk contact

Overweegt u het Spierfonds op te nemen in uw testament, en heeft u daar vragen over? Wij gaan graag met u in gesprek over uw wensen. In een persoonlijk gesprek kunnen wij uitleggen op welke manieren u aan het Spierfonds kunt nalaten. U kunt vrijblijvend een persoonlijk gesprek aanvragen met Hanneke Siegert door een e-mail te sturen naar h.siegert@spierfonds.nl of bel naar 070 – 3 029 712.

Heeft u het Spierfonds al in uw testament opgenomen? Wij vinden het heel bijzonder dat u ons op deze manier wilt steunen. Dankzij uw steun kunnen we meer wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten financieren en komt een toekomst zonder spierziekten steeds dichterbij. We komen graag met u in contact. Zo kunnen wij uw eventuele wensen bespreken en u desgewenst op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten.

Testament online regelen

U kunt ook zelf uw testament online regelen. Het Spierfonds werkt samen met NuNotariaat. Daar regelt u makkelijk, voordelig en in uw eigen tempo een testament waarin u het Spierfonds als begunstigde kunt opnemen. Voor meer informatie bezoek de website van NuNotariaat.