• Nieuws
  • Verhalen
  • Voor patiënten
  • Collecteren
  • Contact
Logo Spierfonds
Druk op Enter om te zoeken of ESC om dit scherm te sluiten.

De oorzaak en preventie van CIAP

Terug naar het nieuwsoverzicht

Ongeveer 260.000 mensen in Nederland lijden aan chronische axonale polyneuropathie, maar in 30% van de gevallen is er geen duidelijke oorzaak bekend. Onderzoekers in Rotterdam wilden daarom nieuwe risicofactoren identificeren en de ziekte beter in kaart brengen. Zo probeerden de onderzoekers een behandeling en/of factoren te vinden die het ziektebeloop gunstig kunnen beïnvloeden.

Geen duidelijke oorzaak

Chronische polyneuropathie is een veelvoorkomende aandoening van de zenuwen waarbij klachten ontstaan zoals tintelingen, pijn en een doof gevoel, voornamelijk aan de voeten. Eerder onderzoek wijst uit dat deze aandoening vooral voorkomt bij ouderen boven de 80 jaar en dat ongeveer 260.000 mensen in Nederland hiermee te maken hebben. Bekende oorzaken zijn suikerziekte, overmatig alcoholgebruik, metabool syndroom en vitaminetekort. Echter, in zo’n 30% van de gevallen wordt er geen duidelijke oorzaak gevonden. Dit wordt chronische idiopathische axonale polyneuropathie (CIAP) genoemd en wordt geschat bij zo’n 120.000 mensen in Nederland te zijn gediagnosticeerd.

Beter begrijpen

Met dit project wilden de onderzoekers nieuwe risicofactoren identificeren en goed in kaart brengen hoe vaak de ziekte voorkomt in de algemene bevolking. Hierbij hebben de onderzoekers gekeken naar zowel omgevingsfactoren, als genetische factoren. Hiermee hoopten de onderzoekers de ziekte chronische axonale polyneuropathie en voornamelijk CIAP beter te begrijpen. Door meer te begrijpen over deze ziektes, hopen de onderzoekers behandelingen en/of factoren te vinden die het ziektebeloop gunstig kunnen beïnvloeden.

Prof. dr. Pieter van Doorn vertelt dat er inmiddels ongeveer 4200 mensen, ouder dan 40 jaar, gescreend zijn op de aanwezigheid van chronische axonale polyneuropathie. Hierbij maakten de onderzoekers gebruik van gegevens van een bevolkingsonderzoek, de Rotterdam studie, dat al decennia succesvol is in Rotterdam. Van de gescreende deelnemers bleken 170 mensen een chronische polyneuropathie te hebben. Vertaald naar de hele Nederlandse bevolking gaat het om ongeveer 296.000 mensen met polyneuropathie en 110.000 mensen met CIAP.

Onderzoeker Pieter van Doorn
Pieter van Doorn is neuromusculair neuroloog in het Erasmus MC.

Gezonde leefstijl

Een gezond dieet heeft geen invloed op de aanwezigheid van chronische axonale polyneuropathie, maar een gezonde leefstijl (gebaseerd op risicofactoren voor hart- en vaatziekten) kan de kans op axonale polyneuropathie verlagen, zo blijkt uit het onderzoek. Dat is belangrijke kennis, want mensen hebben dit grotendeels zelf in de hand.

‘We konden geen veelvoorkomende genetische veranderingen in het erfelijk materiaal (DNA) vinden die de kans op polyneuropathie vergroten’, vertelt Pieter ons. ‘Polyneuropathie kan veel verschillende oorzaken hebben, wat betekent dat er vaak meerdere factoren een rol spelen bij het ontstaan van de ziekte. We vonden dat veel patiënten met polyneuropathie meer dan 1 risicofactor hebben, wat benadrukt dat er altijd aanvullend bloedonderzoek gedaan moet worden op zoek naar mogelijke (andere) behandelbare factoren voor het ontstaan van polyneuropathie.’

Verder hebben de onderzoekers gevonden dat de zenuwen in armen en benen verouderen met de leeftijd, maar dat dit niet altijd tot klachten of tot een polyneuropathie leidt.

De komende tijd

Er moet verder onderzoek gedaan worden om te begrijpen waarom sommige mensen een polyneuropathie krijgen terwijl het zenuwstelsel bij iedereen veroudert. De komende tijd zullen de onderzoekers onderzoeken of andere organen ook aangedaan zijn bij mensen met polyneuropathie en zullen meer risicofactoren bestudeerd worden. Pieter: ‘Hopelijk leidt dit tot een vermindering (en misschien zelfs tot het voorkomen) van polyneuropathie.’

Nieuws over CIAP

Laden…
Op zoek naar risicofactoren voor het ontstaan van CIAP
Wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek

Op zoek naar risicofactoren voor het ontstaan van CIAP

Omdat de oorzaak van CIAP nog onbekend is, is er ook geen gerichte behandeling voor…