• Nieuws
  • Verhalen
  • Voor patiënten
  • Collecteren
  • Contact
Logo Spierfonds
Druk op Enter om te zoeken of ESC om dit scherm te sluiten.

Ingrid Herraets gepromoveerd op onderzoek naar polyneuropathieën

Terug naar het nieuwsoverzicht

Onderzoeker Ingrid Herraets is vorige week gepromoveerd op haar onderzoek naar polyneuropathieën. Hierin toonde ze de meerwaarde van zenuwechografie aan in de diagnose van behandelbare polyneuropathieën. Het onderzoek van dr. Herraets werd mede mogelijk gemaakt door het Prinses Beatrix Spierfonds. Voor meer onderzoek hebben we jouw steun nodig. Help jij mee?

Juiste diagnose is belangrijk

“Neuropathie is een veelvoorkomende aandoening binnen de neurologie”, zo schrijft dr. Herraets in haar proefschrift ‘The diagnostic value of nerve ultrasound in inflammatory neuropathies’. “Neurologen onderscheiden verschillende vormen. Een juiste diagnose is belangrijk, omdat sommige neuropathieën, zoals multifocale motore neuropathie en CIDP, behandelbaar zijn. Bij de diagnose speelt het geleidingsonderzoek (onderdeel van het EMG) een centrale rol. Hierbij wordt onderzocht hoe snel en in welke mate zenuwen elektrische prikkels kunnen doorgeven. Dit onderzoek duurt lang, is vaak onplezierig en de interpretatie ervan vereist veel expertise die beslist niet in ieder ziekenhuis aanwezig is.”

Ingrid Herraets promoveert op haar onderzoek naar spierziekten dat mede mogelijk werd gemaakt door het Spierfonds.
Ingrid Herraets tijdens haar promotie.

Een betrouwbare en zeer gevoelige methode

“Een relatief nieuw diagnostisch middel is zenuwechografie. Echografie maakt gebruik van geluidsgolven die niet schadelijk zijn. Met gegevens van een eerder onderzoek door samenwerkende Utrechtse en Tilburgse onderzoekers is een echoprotocol ontwikkeld. Dit echoprotocol is makkelijk uitvoerbaar, kost weinig tijd en kan na een korte training worden toegepast. De waarde van dit echoprotocol is vervolgens getest in een aantal studies. Zo gebruikten we zenuwechografie en EMG naast elkaar bij 100 patiënten die voor het eerst de polikliniek bezochten en bij wie er een verdenking was op een behandelbare neuropathie. In totaal kon bij 38 patiënten een behandelbare polyneuropathie worden vastgesteld, waarvan bij 30 patiënten de diagnose met EMG kon worden gesteld. Doe de toevoeging van echo konden er dus 8 extra patiënten worden gediagnosticeerd.”

“De belangrijkste bevinding in mijn proefschrift is dat zenuwechografie een betrouwbare en zeer gevoelige methode is om zeldzame, maar te behandelen polyneuropathieën op te sporen. Deze techniek kan idealiter naast EMG worden gebruikt. Zenuwechografie als diagnostisch middel is in middels toegevoegd aan de Nederlandse richtlijn voor polyneuropathieën.”
“Ik wil de patiënten, hun families en de controlepersonen danken die hebben deelgenomen aan de studies. Deze bijdrage heeft gezorgd voor alle data en daarnaast heb ik hun enthousiasme en betrokkenheid voor de studies zeer kunnen waarderen.”

Promotie

De promotie van Ingrid Herraets vond plaats op 10 februari aan de Universiteit Utrecht. Het onderzoek van dr. Herraets werd uitgevoerd onder leiding van prof. dr. Leonard van den Berg, prof. dr. Leo Visser en dr. Stephan Goedee, en werd mede gefinancierd door het Prinses Beatrix Spierfonds.

Nieuws over polyneuropathieën

Laden…
De oorzaak en preventie van CIAP
Wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek

De oorzaak en preventie van CIAP

Ongeveer 260.000 mensen in Nederland lijden aan chronische axonale polyneuropathie, maar in 30% van de…