• Nieuws
  • Verhalen
  • Voor patiënten
  • Collecteren
  • Contact
Logo Spierfonds
Druk op Enter om te zoeken of ESC om dit scherm te sluiten.

Voorafgaande infecties als voorspeller van het Guillain-Barré syndroom

Lang was niet precies bekend welke infecties de belangrijkste oorzaak zijn van GBS.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Diverse infecties zijn in verband gebracht met het ontstaan van het Guillain-Barré syndroom, maar was lang niet precies bekend welke infecties de belangrijkste oorzaak zijn van de ziekte.

Het Guillain-Barré syndroom (GBS) is een ernstige vorm van een polyneuropathie die snelle progressieve verlammingsverschijnselen en gevoelsstoornissen veroorzaakt. In de weken voorafgaand aan de klachten heeft een groot aantal van de patiënten een infectie doorgemaakt. Diverse infecties zijn in verband gebracht met het ontstaan van GBS, maar was lang niet precies bekend welke infecties de belangrijkste oorzaak zijn van GBS, hoe deze infecties kunnen leiden tot GBS en of deze infecties een rol spelen bij ernst van de ziekte, de response op de behandeling en de prognose op langere termijn.

Wereldwijd het grootste onderzoek naar GBS

Onderzoekers in het Erasmus MC coördineren wereldwijd het grootste onderzoek naar GBS, de International GBS Outcome Study (IGOS) – 160 ziekenhuizen, 21 landen en 2000 patiënten met GBS. Prof. Bart Jacobs legt uit dat ze met dit project erachter wilden komen welke infecties voorafgaan aan het ontstaan van GBS en of deze infecties een rol spelen bij de ernst en het beloop van de ziekte. Hiervoor werd gebruik gemaakt van bloedmonsters en gegevens verzameld in het IGOS-onderzoek. ‘Eerdere studies hebben aangetoond dat een vijftal infecties het meest waarschijnlijk GBS kunnen veroorzaken. Op deze vijf hebben we ons dus gericht.’

Onderzoeker Bart Jacobs
Prof. dr. Bart Jacobs is neuroloog en immunoloog in het Erasmus MC.

Belangrijkste oorzaak

Het is de onderzoeker gelukt om bij meer dan 1500 patiënten uit het IGOS-onderzoek te bepalen of ze voorafgaand aan de GBS een recente infectie hebben doorgemaakt. Het onderzoek laat zien dat het type voorafgaande infectie een belangrijke rol speelt bij de ernst en het beloop van GBS. Binnen de vijf bekende infecties bleek één bacterie (een voedselinfectie) wereldwijd de belangrijkste oorzaak te zijn van GBS. Deze bacterie werd gevonden bij 30% van alle patiënten. Bij kinderen bleek een andere infectie (een kleine bacteriesoort) juist de belangrijkste oorzaak. De overige drie onderzochte infecties werden ook teruggevonden bij de patiënten en geassocieerd met het optreden van uitval van hersen- en gevoelszenuwen.

De volgende vraag

Nu blijkt dat de gevonden voedselinfectie wereldwijd verantwoordelijk is voor 30% van de gevallen van GBS, stellen de onderzoekers zichzelf de volgende vraag: ‘Is GBS dat veroorzaakt wordt door deze voedselinfectie in de toekomst deels te voorkomen met maatregelen tegen deze voedselinfectie?

‘Dankzij het Spierfonds is het nu mogelijk om deze belangrijke gegevens te gebruiken voor onderzoek naar het ziektemechanisme en subtype van GBS en om de prognose van individuele patiënten beter te voorspellen.’ – prof. dr. Bart Jacobs

Bart, wat wil jij over vijf jaar bereikt hebben voor patiënten met GBS? Bart: ‘Over vijf jaar willen we (1) veel beter begrijpen hoe infecties GBS kunnen veroorzaken en het beloop van de ziekte bepalen, (2) patiënten beter kunnen informeren over hun ziektebeloop en (3) een meer doelgerichte en persoonlijke behandeling kunnen geven.

Nieuws over Guillain-Barré syndroom

Laden…
Christa Walgaard promoveert op onderzoek naar Guillain-Barré syndroom
Wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek

Christa Walgaard promoveert op onderzoek naar Guillain-Barré syndroom

“Het is een kroon op het werk.” Neuroloog Christa Walgaard is gepromoveerd op haar onderzoek…