• Nieuws
  • Verhalen
  • Voor patiënten
  • Collecteren
  • Contact
Logo Spierfonds
Druk op Enter om te zoeken of ESC om dit scherm te sluiten.
De juiste enkel-voetorthese voor optimale mobiliteit bij spierziekten

De juiste enkel-voetorthese voor optimale mobiliteit bij spierziekten

Terug naar alle lopende onderzoeken

Bij veel spierziekten is sprake van zwakte van de kuitspieren. Dit kan behandeld worden met behulp van een enkel-voetorthese. Het is echter nog niet bekend wat de optimale stijfheidseigenschappen van de orthese zijn. In dit onderzoek zal dit worden bepaald.

Achtergrond van het onderzoek

Veel spierziekten, zoals het postpoliosyndroom en HMSN, worden gekenmerkt door zwakte van de beenspieren, waaronder de kuitspieren. Dit leidt tot instabiliteit, een verminderde afzet en een verhoogd energieverbruik tijdens lopen. Hierdoor ontstaan beperkingen in de mobiliteit die het dagelijks functioneren en de maatschappelijk deelname bemoeilijken. Om de mobiliteit te verbeteren, kan een verende enkel-voetorthese worden voorgeschreven. Dit is een spalk die wordt gedragen rondom de voet en enkel. De effectiviteit van de orthese is afhankelijk van de stijfheid: is de orthese te stijf, dan wordt de afzet niet goed ondersteund, terwijl een te slappe orthese leidt tot instabiliteit. De optimale combinatie tussen de stijfheidseigenschappen van de enkel-voetorthese en de kenmerken van de patiënt is bepalend voor de vermindering in het energieverbruik die behaald kan worden. Het is echter nog onbekend wat deze optimale combinatie is.

Doel van het onderzoek

In dit onderzoek zal worden gekeken of het optimaliseren van de stijfheid van de enkel-voetorthese het functioneren van patiënten met kuitspierzwakte verbetert. Ook zal een model worden ontwikkeld waarmee voorspeld kan worden welke stijfheid voor welke patiënt het best is. De onderzoekers zullen 40 patiënten met kuitspierzwakte een orthese geven met de optimale stijfheid. Deze patiënten zullen uitgebreid onderzocht worden op bijvoorbeeld energieverbruik bij het lopen en hun dagelijks functioneren. De resultaten van dit onderzoek geven inzicht in het effect van een optimale enkel-voetorthese op de mobiliteit van mensen met een spierziekte die gepaard gaat met zwakte van de kuitspieren. Deze kennis kan worden gebruikt om de kwaliteit van behandeling met deze orthese te verbeteren.

Eindresultaten

Aan het onderzoek deden 37 mensen met een spierziekte mee. Bij de deelnemers werd de optimale stijfheid van enkel-voetorthese vastgesteld. Vervolgens werd deze op de persoon afgestemde orthese vergeleken met de standaardversie. Na drie maanden gebruik van de op maat gemaakte orthese waren de gemiddelde energiekosten significant afgenomen met ongeveer 10% en de loopsnelheid significant toegenomen met 5% in vergelijking met een standaardorthese. Daarnaast nam de gemiddelde ervaren vermoeidheid af en nam het ervaren functioneren significant toe. De onderzoekers concluderen hieruit dat individuele optimalisatie van de enkel-voetorthese belangrijk is bij mensen met een spierziekte. Ze bevelen aan om de factoren die nodig zijn voor het vaststellen van de optimale stijfheid, zoals het uitvoeren van een bewegingsanalyse en een analyse van de energiekosten voor meerdere stijfheidscondities, op te nemen in het orthese zorgtraject van mensen met een spierziekte.

Over het onderzoek

Onderzoek
Hulpmiddelen
Hulpmiddelen

1 januari 2019 afgerond

Onderzoeker

Dr. Merel Brehm & prof. dr. Frans Nollet

Locatie

Amsterdam UMC

Kosten

€ 249.177,-

Dr. Merel Brehm

Dr. Merel Brehm

Merel Brehm is bewegingswetenschapper in het Amsterdam UMC. Hier doet ze onderzoek naar loopvaardigheid en orthesen bij mensen met spierziekten.

Onderzoek naar spierziekten (algemeen)

Een meer natuurgetrouw 3D-muscle-on-a-chip model
Een meer natuurgetrouw 3D-muscle-on-a-chip model

Zoveel manieren om mee te doen

Collecteren

Collecteren

Elk jaar gaan er duizenden collectanten langs de deuren om te collecteren. Het kost maar 2 uurtjes van je tijd.