• Nieuws
  • Verhalen
  • Voor patiënten
  • Collecteren
  • Contact
Logo Spierfonds
Druk op Enter om te zoeken of ESC om dit scherm te sluiten.
Het in beeld brengen van pijn bij dunnevezelneuropathie met fMRI

Het in beeld brengen van pijn bij dunnevezelneuropathie met fMRI

Terug naar alle lopende onderzoeken

Bij chronische pijn, zoals bij mensen met dunnevezelneuropathie, weten we niet goed welke hersengebieden betrokken zijn. Het doel van dit onderzoek is om dat met functionele MRI vast te stellen. De functionele MRI kan mogelijk gebruikt worden bij het stellen van de diagnose en als meetinstrument voor toekomstige medicijntrials.

Achtergrond van het onderzoek

Dunnevezelneuropathie is een spierziekte waarbij pijn en gevoelsstoornissen op de voorgrond staan. Dit komt omdat de eindtakjes van de zenuwen vlak onder de huid (de dunne zenuwvezels) niet goed functioneren. Deze dunne zenuwvezels zijn onder andere verantwoordelijk voor het voelen van pijn en temperatuur. Alle prikkels en signalen die we ervaren, worden verwerkt in onze hersenen. Als we bijvoorbeeld op een punaise zouden staan, dan gaat er direct een signaal vanuit de voet via de zenuwen, naar het ruggenmerg en tenslotte de hersenen toe. Hier wordt het signaal geregistreerd, waarna via andere zenuwen de spieren worden geactiveerd en de voet gelijk wordt teruggetrokken. Bij deze vorm van pijn (acute pijn) is al lange tijd duidelijk welke hersengebieden hierbij betrokken zijn. Bij pijn die langer aanhoudt en ook in rust aanwezig is (chronische pijn), zoals bij dunnevezelneuropathie het geval is, is dit nog niet duidelijk.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen welke hersengebieden verantwoordelijk zijn voor de pijnregistratie in de hersenen van mensen met dunnevezelneuropathie. Hierbij maken de onderzoekers gebruik van een speciale MRI-techniek: functionele MRI of fMRI. Met deze techniek kan de hersenactiviteit van mensen met dunnevezelneuropathie en gezonde vrijwilligers vergeleken worden. Dit doen de onderzoekers in rust en na een korte ‘warmte-prikkel’, omdat sommige patiënten bij warmte een toename van klachten hebben. Zo kunnen de onderzoekers beter begrijpen wat er precies gebeurt in de hersenen van mensen met dunnevezelneuropathie. Daarnaast kan de functionele MRI mogelijks gebruikt worden bij het stellen van de diagnose en om pijn op een objectieve manier te meten. Dit kan belangrijk zijn voor toekomstige medicijnonderzoeken.

Eindresultaten

De onderzoekers scanden 32 mensen met dunnevezelneuropathie – waarvan 12 met een erfelijke variant – en 21 controlepersonen. Ze gebruikten verschillende MRI-technieken om de veranderingen in de hersenen te meten. Op dit moment zijn de onderzoekers bezig alle gegevens te analyseren. Maar voorlopige resultaten laten significante verschillen zien tussen de groepen, zowel in hersenstructuur als in hersenactiviteit.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan een beter inzicht in de rol van de hersenen bij mensen met dunnevezelneuropathie. De onderzoekers verwachten dat fMRI bruikbaar is als meetinstrument om de ziekte in kaart te brengen en bij studies naar een betere behandeling.

Over het onderzoek

Onderzoek
Meten van de spierziekte
Meten van de spierziekte

1 november 2018 gestart

Onderzoeker

Prof. dr. Karin Faber & dr. Janneke Hoeijmakers

Locatie

Maastricht UMC+

Kosten

€ 40.000,-

Prof. dr. Karin Faber

Prof. dr. Karin Faber

Karin Faber is neuromusculair neuroloog in het Maastricht UMC+. Hier behandelt ze kinderen en volwassenen met een spierziekte. Daarnaast doet ze onderzoek naar spierziekten, met name naar myotone dystrofie en dunnevezelneuropathie.

Onderzoek naar dunnevezelneuropathie

Patiëntenregistratie en natuurlijk beloop van dunnevezelneuropathie
Patiëntenregistratie en natuurlijk beloop van dunnevezelneuropathie

Zoveel manieren om mee te doen

Collecteren

Collecteren

Elk jaar gaan er duizenden collectanten langs de deuren om te collecteren. Het kost maar 2 uurtjes van je tijd.