• Nieuws
  • Verhalen
  • Voor patiënten
  • Collecteren
  • Contact
Logo Spierfonds
Druk op Enter om te zoeken of ESC om dit scherm te sluiten.
Oorzaken voor het vroegtijdig voorspellen van CIAP

Oorzaken voor het vroegtijdig voorspellen van CIAP

Terug naar alle lopende onderzoeken

Wanneer er geen oorzaak kan worden gevonden voor polyneuropathie, spreken we van chronische idiopathische axonale polyneuropathie (CIAP), wat bijna de helft van alle gevallen betreft. Omdat de oorzaak van CIAP onbekend is, is er helaas nog geen behandeling. Dit onderzoek is nodig om meer te weten te komen over de oorzaak van CIAP.

Achtergrond van het onderzoek

In Nederland hebben waarschijnlijk meer dan 250.000 mensen een polyneuropathie, een veel voorkomende aandoening van de zenuwen in armen en benen. Er zijn veel oorzaken bekend van polyneuropathie. Toch wordt in bijna de helft van alle gevallen geen oorzaak gevonden. Dan is er sprake van chronische idiopathische axonale polyneuropathie (CIAP). CIAP treft voornamelijk mensen van middelbare en oudere leeftijd waardoor, vanwege vergrijzing en veroudering, het aantal mensen met CIAP zal toenemen. Vanwege de onbekende oorzaak, is er helaas ook nog geen behandeling. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen een grote bevolkingsstudie, de Rotterdam Studie, die al meer dan 30 jaar succesvol is in het opsporen van oorzaken van allerlei chronische aandoeningen.

Doel van het onderzoek

De onderzoekers willen de aandacht voor deze aandoening vergroten door te onderzoeken hoe vaak CIAP precies voorkomt, en hoeveel nieuwe mensen met CIAP er jaarlijks bijkomen. Daarnaast hopen ze door middel van uitgebreid onderzoek naar allerlei factoren, zoals hart- en vaatziekten, diverse bloedwaarden, gebruik van geneesmiddelen, MRI-scans en vele andere factoren, meer te weten te komen over de oorzaak van CIAP zodat er aanknopingspunten komen voor behandeling. Met behulp van een korte vragenlijst gaan de onderzoekers proberen om CIAP gemakkelijker op te sporen, ook al voordat er duidelijke klachten ontstaan.

Tussentijdse resultaten

In het eerste jaar hebben de onderzoekers 850 mensen onderzocht op het voorkomen van chronische polyneuropathie. Daarmee staat de teller van onderzochte personen in dit en het voorgaande onderzoek op 5200. Hiervan hebben 245 mensen mensen een chronische polyneuropathie. De onderzoekers toonden daarnaast aan dat een korte vragenlijst kan helpen om polyneuropathie op te sporen bij mensen die op de polikliniek neurologie in het ziekenhuis komen.

Het komende jaar zullen de onderzoekers bestuderen of medicatiegebruik een risicofactor is voor het krijgen van polyneuropathie. Ook willen ze onderzoeken of er symptomen of kenmerken zijn, die al aanwezig zijn voordate de diagnose wordt gesteld. Als hier meer over bekend is, kan de achteruitgang van de zenuwfunctie mogelijk worden gestopt, of zelf worden voorkomen.

Over het onderzoek

Onderzoek
Begrijpen van de spierziekte
Begrijpen van de spierziekte

1 februari 2023 gestart

Onderzoeker

Prof. dr. Pieter van Doorn & prof. dr. M. Arfan Ikram

Locatie

Erasmus MC

Kosten

€ 279.940,-

Prof. dr. Pieter van Doorn

Prof. dr. Pieter van Doorn

Pieter van Doorn is neuromusculair neuroloog in het Erasmus MC. Hier behandelt hij volwassenen met een spierziekte. Daarnaast doe hij onderzoek naar het vinden van een betere behandeling voor polyneuropathieën.

Onderzoek naar CIAP

Pijnstillende crème voor CIAP
Pijnstillende crème voor CIAP

Zoveel manieren om mee te doen

Collecteren

Collecteren

Elk jaar gaan er duizenden collectanten langs de deuren om te collecteren. Het kost maar 2 uurtjes van je tijd.