• Nieuws
  • Verhalen
  • Voor patiënten
  • Collecteren
  • Contact
Logo Spierfonds
Druk op Enter om te zoeken of ESC om dit scherm te sluiten.
Psychologische aanpak van pijn bij dunnevezelneuropathie

Psychologische aanpak van pijn bij dunnevezelneuropathie

Terug naar alle lopende onderzoeken

Pijn is een veelvoorkomende klacht bij dunnevezelneuropathie. Het doel van dit onderzoek is om een gerichte psychologische aanpak te ontwikkelen, die het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen met dunnevezelneuropathie kan verbeteren.

Achtergrond van het onderzoek

Mensen met dunnevezelneuropathie hebben vaak hevige pijn. Deze kan erg invaliderend zijn en heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Behandeling van een onderliggende aandoening of met pijnstillers helpt vaak onvoldoende. Aandoeningen waarbij zenuwpijn centraal staat, gaan vaak gepaard met gevoelens van angst en somberheid. Alhoewel neuropathische pijn een lichamelijke oorzaak heeft, lijken dus ook psychologische factoren een rol te spelen. Psychologische behandelingen kunnen deze factoren beïnvloeden.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om een gerichte psychologische behandelmethode te ontwikkelen tegen pijn bij dunnevezelneuropathie. In de eerste fase van het onderzoek interviewen de onderzoekers mensen met dunnevezelneuropathie om te achterhalen hoe zij tegen pijn, functioneren en kwaliteit van leven aankijken. Op basis van eerder verzamelde informatie en nieuwe vragenlijsten zullen de onderzoekers vervolgens psychologische factoren definiëren die een rol spelen bij neuropathische pijn. In de derde en laatste fase van het onderzoek worden 10 patiënten met drie psychologische behandelmethoden behandeld, om zo te kijken welke behandeling het beste effect heeft.

Tussentijdse resultaten

Deel 1 en 2 van het onderzoek zijn afgerond. De onderzoekers interviewden 15 patiënten. Hieruit kwam naar voren dat patiënten angst- en depressieve klachten ervaren. Een vorm van cognitieve gedragstherapie kan waarschijnlijk van belangrijke waarde zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van leven. In deel 2 is een speciale app, gebruikt onder 21 patiënten, bruikbaar gebleken om de psychologische factoren bij pijn bij dunnevezelneuropathie in kaart te brengen. Dit is een app op de smartphone waarmee gedurende de dag op willekeurige momenten vragen worden gesteld. Op basis daarvan kan een keuze worden gemaakt voor een bepaalde gedragstherapie. Daarnaast is met behulp van een vragenlijst die bij meer dan 1000 patiënten met dunnevezelneuropathie is afgenomen, aangetoond dat angst en depressieve klachten vaak voorkomen. Deel 3 van het onderzoek, gericht op het ontwikkelen en testen van een passende revalidatiebehandeling voor patiënten met dunnevezelneuropathie, is van start gegaan. Vijf patiënten zijn al geschikt bevonden voor deelname, waarvan drie patiënten bezig zijn met het behandeltraject. Er zullen nog vijf extra patiënten worden geworven voor deelname.

Over het onderzoek

Onderzoek
Pijn
Pijn

1 juli 2017 gestart

Onderzoeker

Dr. Janneke Hoeijmakers & prof. dr. Karin Faber

Locatie

Maastricht UMC+

Kosten

€ 247.560,-

Dr. Janneke Hoeijmakers

Dr. Janneke Hoeijmakers

Janneke Hoeijmakers is neuromusculair neuroloog in het Maastricht UMC+. Hier behandelt ze kinderen en volwassenen met een spierziekte. Daarnaast doet ze onderzoek naar spierziekten, met name naar dunnevezelneuropathie.

Onderzoek naar dunnevezelneuropathie

Patiëntenregistratie en natuurlijk beloop van dunnevezelneuropathie
Patiëntenregistratie en natuurlijk beloop van dunnevezelneuropathie

Zoveel manieren om mee te doen

Collecteren

Collecteren

Elk jaar gaan er duizenden collectanten langs de deuren om te collecteren. Het kost maar 2 uurtjes van je tijd.