• Nieuws
  • Verhalen
  • Voor patiënten
  • Collecteren
  • Contact
Logo Spierfonds
Druk op Enter om te zoeken of ESC om dit scherm te sluiten.
Vaststellen van persoonlijke behandelrespons bij CIDP

Vaststellen van persoonlijke behandelrespons bij CIDP

Terug naar alle lopende onderzoeken

De spierziekte CIDP is te behandelen, maar de huidige methoden om verbetering te meten, zijn niet optimaal. Het doel van dit onderzoek is om te kijken welke maten voor patiënten relevant zijn om verbetering in de dagelijkse praktijk aan te tonen.

Achtergrond van het onderzoek

CIDP (chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie) is een chronische spierziekte waarbij ontstekingen van de zenuwen leiden tot krachtverlies en gevoelsstoornissen. Er zijn goede behandelingen voor CIDP, maar bij een deel van de patiënten slaan deze niet aan. Daarnaast is het moeilijk te bepalen wanneer behandeld moet worden, omdat de ziekte vaak wisselend verloopt, met periodes waarin de ziekte opvlamt of juist helemaal niet actief is. Om na te gaan of een behandeling effect heeft, wordt vaak gemeten of een patiënt bepaalde dagelijkse activiteiten, zoals reizen met openbaar vervoer, kan uitvoeren. Maar deze manier van meten is voor patiënten niet altijd even relevant. Zo is reizen met openbaar vervoer minder relevant voor een patiënt die altijd de auto gebruikt.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om te kijken welke maten voor patiënten relevant zijn om verbetering in de dagelijkse praktijk aan te tonen. De onderzoekers zijn namelijk van mening dat de patiënt een bepalende stem moet hebben bij het vaststellen wat voor hen een minimale relevante verandering is. De onderzoekers verwachten zo een meetinstrument te ontwikkelen dat gebruikt kan worden om beslissingen rondom de behandeling makkelijker te maken en om het effect van nieuwe behandelingen beter te testen.

Tussentijdse resultaten

Inmiddels hebben de onderzoekers 98 van de benodigde 120 deelnemers gevonden. De komende periode hopen de onderzoekers weer volop deelnemers te kunnen werven om de studie af te kunnen ronden. Wel hebben de onderzoekers al laten zien dat het meetinstrument om de minimale relevante verandering te meten niet altijd een betrouwbare maat is, omdat ook de metingen in stabiele patiënten kunnen fluctueren. Het combineren van twee schalen, bijvoorbeeld krachtmeting en een vragenlijst waarop beperkingen gescoord wordt, lijkt betrouwbaarder. Dit wordt nu verder onderzocht. Verder hebben de onderzoekers laten zien dat tremor (trillen) van de handen vaak voorkomt in CIDP, en voor een belangrijke mate de ervaren beperkingen kan bepalen.

Over het onderzoek

Onderzoek
Meten van de spierziekte
Meten van de spierziekte

1 augustus 2019 gestart

Onderzoeker

Dr. Filip Eftimov & dr. Ingemar Merkies

Locatie

Amsterdam UMC

Kosten

€ 247.063,-

Dr. Filip Eftimov

Dr. Filip Eftimov

Filip Eftimov is neuromusculair neuroloog in het Amsterdam UMC. Hier behandelt hij mensen met een spierziekte. Daarnaast doet hij onderzoek naar de spierziekte CIDP.

Onderzoek naar CIDP

Subtypes van CIDP – op weg naar een behandeling op maat
Subtypes van CIDP – op weg naar een behandeling op maat

Zoveel manieren om mee te doen

Collecteren

Collecteren

Elk jaar gaan er duizenden collectanten langs de deuren om te collecteren. Het kost maar 2 uurtjes van je tijd.