• Nieuws
  • Verhalen
  • Voor patiënten
  • Collecteren
  • Contact
Logo Spierfonds
Druk op Enter om te zoeken of ESC om dit scherm te sluiten.
Voorafgaande infecties als voorspeller van het Guillain-Barré syndroom

Voorafgaande infecties als voorspeller van het Guillain-Barré syndroom

Terug naar alle lopende onderzoeken

Het Guillain-Barré syndroom (GBS) wordt veroorzaakt door voorafgaande infecties. In dit onderzoek zal worden gekeken naar de invloed van verschillende infecties op het verloop van de ziekte.

Achtergrond van het onderzoek

GBS wordt bijna altijd veroorzaakt door een voorafgaande infectie. De immuunreactie tegen deze infectie leidt bij GBS tot een ontsteking van de perifere zenuwen. Daardoor ontstaat een snel progressieve verlamming van de ledematen en bij een kwart van de patiënten ook van de ademhalingspieren. Er zijn in Nederland vijf infecties bekend die samen ongeveer twee-derde van alle gevallen van GBS veroorzaken. Waarschijnlijk verschilt het ziekteproces van GBS sterk per infectie. Dat verklaart mogelijk waarom er bij patiënten met GBS grote verschillen zijn in de ernst van de ziekte, de reactie op behandeling en de prognose. Deze infecties verklaren mogelijk ook de grote verschillen tussen GBS-patiënten uit verschillende regio’s. Het onderzoek naar infecties bij GBS werd tot nu toe beperkt door de relatief kleine groepen patiënten en het feit dat deze studies meestal slechts in één land werden uitgevoerd.

Deze beperking is nu weggenomen door een internationaal onderzoek naar GBS, de International GBS Outcome Study (IGOS). Dit onderzoek wordt gecoördineerd door de GBS-onderzoeksgroep van het Erasmus MC. In 19 landen worden gegevens en bloedmonsters verzameld van GBS-patiënten, tot nu toe zijn al ruim 1500 patiënten onderzocht.

Doel van het onderzoek

Met behulp van de gegevens en bloedmonsters uit het IGOS-onderzoek zal worden gekeken naar de vijf bekende infecties bij 1000 GBS-patiënten. Het gaat om hoe vaak ze voorkomen, hoe ze de symptomen, reactie op behandeling en prognose beïnvloeden, en of ze een rol spelen bij de geografische variatie in GBS. Dit leidt hopelijk tot meer informatie over de voorafgaande infecties bij GBS en zo tot betere informatie over de prognose en een meer persoonsgerichte behandeling bij GBS.

Eindresultaten

Het is gelukt om bij meer dan 1500 patiënten uit het IGOS-onderzoek te bepalen of ze voorafgaand aan de GBS een recente infectie hebben doorgemaakt. Het onderzoek laat zien dat het type voorafgaande infectie een belangrijke rol speelt bij de ernst en het beloop van GBS. Binnen de vijf bekende infecties bleek één bacterie (een voedselinfectie) wereldwijd de belangrijkste oorzaak te zijn van GBS. Deze bacterie werd gevonden bij 30% van alle patiënten. Bij kinderen bleek een andere infectie juist de belangrijkste oorzaak. De overige drie onderzochte infecties werden ook terug gevonden bij de patiënten en bleken de oorzaak te zijn van uitval van hersen- en gevoelszenuwen.

Deze belangrijke informatie is van cruciaal belang voor verder onderzoek naar het ziektemechanisme van GBS en de variatie in het ziektebeloop tussen patiënten.

Over het onderzoek

Onderzoek
Begrijpen van de spierziekte
Begrijpen van de spierziekte

1 december 2022 afgerond

Onderzoeker

Prof. dr. Bart Jacobs

Locatie

Erasmus MC

Kosten

€ 63.000,-

prof. dr. Bart Jacobs

prof. dr. Bart Jacobs

Bart Jacobs is neuroloog en immunoloog in het Erasmus MC. Hier behandelt hij volwassenen met een spierziekte. Daarnaast doet hij onderzoek naar het Guillain-Barré syndroom en CIDP.

Onderzoek naar Guillain-Barré syndroom

De rol van complement in immuun-gemedieerde neuropathieën
De rol van complement in immuun-gemedieerde neuropathieën

Zoveel manieren om mee te doen

Collecteren

Collecteren

Elk jaar gaan er duizenden collectanten langs de deuren om te collecteren. Het kost maar 2 uurtjes van je tijd.