• Nieuws
  • Verhalen
  • Voor patiënten
  • Collecteren
  • Contact
Logo Spierfonds
Druk op Enter om te zoeken of ESC om dit scherm te sluiten.

Onze jaarverslagen

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor iedereen in Nederland die een spierziekte heeft. Dat doen we eerlijk, kostenefficiënt en in alle openheid. Wij zijn dit verplicht aan iedereen die op ons rekent, ons vertrouwt en ons steunt. Ons jaarverslag en onze jaarrekening zijn dan ook voor iedereen toegankelijk. In onze jaarverslagen lees je wat we in een jaar hebben bereikt, hoe onze inkomsten zijn besteed en de doelstelling voor het komende jaar.

Jaarverslag 2022

Belangrijke mijlpalen

In het jaarverslag lees je alles over onze belangrijke mijlpalen in het jaar 2022. Het was om verschillende redenen een bijzonder jaar. Zo zetten we veelbelovende stappen binnen ons Onderzoeksprogramma Gentherapie, startten we een nieuw ‘aanjaagprogramma’, en kwam SMA – als eerste spierziekte – in de hielprik. Een belangrijke stap in de strijd tegen spierziekten, want hierdoor kan direct met een behandeling worden gestart als deze spierziekte aan het licht komt.

gentherapie - dna en schaar - spierfonds02

Bekijk onze hoogtepunten van 2022

Jaarverslagen van voorgaande jaren

jaarverslag - jaarverslag 2021 - spierfonds
Jaarverslag en jaarrekening 2021

65 jarig jubileum