• Nieuws
  • Verhalen
  • Voor patiënten
  • Collecteren
  • Contact
Logo Spierfonds
Druk op Enter om te zoeken of ESC om dit scherm te sluiten.
Wat is PSMA?

Wat is PSMA?

Terug naar spierziekten-overzicht

PSMA (progressieve spinale musculaire atrofie) is een spierziekte waarbij de spieren steeds meer verzwakken. Uiteindelijk raken mensen verlamd en kunnen ze vroegtijdig overlijden. Het huidige onderzoek richt zich op het vinden van de oorzaak van de ziekte.

Symptomen van de spierziekte PSMA

PSMA komt waarschijnlijk bij zo’n honderd à tweehonderd mensen in Nederland voor. Exacte aantallen zijn niet bekend. De spieren verzwakken steeds meer en de symptomen nemen in de loop van de tijd in ernst toe. Uiteindelijk raken mensen verlamd en komt een groot deel van hen vroegtijdig te overlijden. Bij de een gaat het geleidelijk en bij de ander snel. Aanvankelijk zijn er vage klachten als spierzwakte, moeheid in één van de ledematen, moeilijker praten of problemen met slikken. Na enkele maanden ontstaan problemen in de andere ledematen. Bij een deel van de mensen met PSMA ontwikkelt de ziekte zich tot ALS. De verlammingsverschijnselen gaan dan sneller. PSMA komt vooral voor bij vijftigers.

Oorzaak van de spierziekte PSMA

Bij iemand met PSMA is er iets mis met de zenuwbanen die de verbinding vormen tussen de hersenen en spieren. De cellen van de zenuwbanen vallen geleidelijk uit en geven geen signalen meer door aan de spieren. Hierdoor verslappen de spieren en functioneren niet meer. Over het algemeen is de ziekte niet erfelijk, maar mogelijk spelen erfelijke factoren wel een rol bij sommige vormen.

Diagnose en behandeling van de spierziekte PSMA

De diagnose PSMA wordt gesteld op basis van de symptomen en het verloop, en door andere spierziekten uit te sluiten. Gemiddeld duurt het een jaar na de eerste klachten voordat de diagnose gesteld kan worden.

Er is nog geen medicijn voor PSMA. De behandeling is gericht op het verlichten van de symptomen.

Levensverwachting van de spierziekte PSMA

Gemiddeld leven mensen na de diagnose nog 5 tot 10 jaar.

Onderzoeken naar PSMA

Huidige stand van wetenschappelijk onderzoek naar PSMA

Het wetenschappelijk onderzoek naar PSMA is wereldwijd vooral gericht op het vinden van de oorzaak.

Op dit moment hebben wij geen onderzoeken lopen naar PSMA.

Manieren waarop jij kunt helpen

Collecteren

Collecteren

Samenwerking spierfonds en spierziekten nederland

Uitgebreide informatie voor patiënten en familie vind je op de
website van patiëntenvereniging Spierziekten Nederland.