• Nieuws
  • Verhalen
  • Voor patiënten
  • Collecteren
  • Contact
Logo Spierfonds
Druk op Enter om te zoeken of ESC om dit scherm te sluiten.
Voor onderzoekers

Voor onderzoekers

Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is om effectieve medicijnen en behandelingen te ontwikkelen voor alle mensen met een spierziekte in Nederland. Wij weten dat wetenschappelijk onderzoek de enige sleutel is om dit doel te bereiken. Daarom financiert, stuurt en stimuleert het Spierfonds onderzoek naar spierziekten.

Actuele informatie en relevante documenten over onze subsidies is te vinden op ons subsidieportaal. Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek én daarbuiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief voor onderzoekers.

Inventarisatie Onderzoek & Innovatie

Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek investeert het Spierfonds al decennialang in het vullen van de pijplijn van medicijnontwikkeling. Met succes! Voor veel spierziekten is de oorzaak in kaart gebracht en wordt gewerkt aan een gerichte therapie. Terwijl er op het gebied van onderzoek veel gebeurt, is onze manier van financiering grotendeels hetzelfde gebleven. Daarom kijken we nu met een frisse en kritische blik naar onze bestedingen. De centrale vraag daarbij is: “Hoe kan het Spierfonds medicijnen en innovaties zo snel mogelijk naar de patiënt brengen en daarmee het meeste impact maken?” Op basis van deze inventarisatie – waar we uiteraard onderzoekers, patiënten en andere belanghebbenden bij betrekken – bepalen we onze programma’s voor 2025 en verder.

Via onze nieuwsbrief houden we iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen. Heb je ondertussen vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via onderzoek@spierfonds.nl.

Financieren van onderzoek

Gentherapie voor spierziekten

In 2020 startte ons nieuwe onderzoeksprogramma op het gebied van gentherapie, waarin we een aantal onderzoekslijnen langdurig ondersteunen. Onze ambitie is om in 2025 klaar te zijn voor klinische trials in Nederland. Hiermee wil het Spierfonds de strijd tegen spierziekten een ongeëvenaarde impuls geven.

)

Medicijnontwikkeling

Met de eenmalige subsidieronde Bridging the Gap willen we een oplossing bieden voor urgente problemen op weg naar een behandeling voor mensen met een spierziekte. Dit doen we door wetenschappelijk onderzoek te financieren naar de verschillende fases van medicijnontwikkeling. De ronde staat open voor jonge onderzoekers.

Onderzoek-is-de-oplossing-en-die-kost-geld)

Aanjagen en versnellen

Met het aanjaagprogramma springen we in op de actualiteit en gaan we actief op zoek naar kansen waar we een belangrijke stimulans kunnen geven. We richten ons daarbij op twee thema’s: snellere medicijnontwikkeling en trial readiness. Bijvoorbeeld door advies en steun bij het opstellen van een business plan of het opzetten van een registratie.

ontwikkelpad-medicijn)

Publiek-private samenwerking

Met ons programma voor publiek-private samenwerking stimuleren we, samen met Health~Holland, innovatieve onderzoeksprojecten naar spierziekten die passen binnen de zes Gezondheid en Zorg missies van VWS. Wij nodigen onderzoekers van harte uit om een korte vooraanvraag bij ons in te dienen.

onderzoek spierziekten lab spierfonds)

Stimuleren van talent

Spierfonds Impact Award

De Spierfonds Impact Award is een prijs voor een jonge onderzoeker die een concrete en waardevolle bijdrage heeft geleverd met aanzienlijke wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact voor het spierziektenveld. Ben jij die nieuwsgierige, vooruitstrevende onderzoeker? Kom het dan waarmaken!

)

Talent symposium

Het Spierfonds organiseert om het jaar organiseert het Spierfonds young talent symposium (voorheen: Muscles2Meet), een symposium voor alle in spierziektenonderzoek werkzame promovendi. Het doel is om jong talent kennis te laten maken met elkaar en het Nederlandse spierziektenveld, en hen te inspireren in het spierziektenveld te blijven. De volgende editie vindt plaats op 7 en 8 juni 2024.

Groepsfoto van Muscles2Meet van het Spierfonds.)

Netwerk event

Ook om het jaar organiseren we - samen met MYOS - Event4Talent: een eendaags event (met optionele overnachting) dat volledig in het teken staat van netwerken. Het event is gericht op onderzoekers vanaf hun vierde jaar PhD tot en met startende groepsleiders. De volgende editie van Event4Talent vindt plaats in 2025.

)

Bijzondere leerstoelen

Het Spierfonds financiert, indien noodzakelijk, bijzondere leerstoelen op het gebied van spierziekten om ervoor te zorgen dat deze een strategische positie krijgen binnen UMC's. Samen met het onderzoeksveld monitoren we zowel het klinische als het meer basale veld om te bepalen waar hiaten zijn of gaan vallen.

Oratie van onderzoeker Bart Jacobs. Zijn leerstoel is mogelijk gemaakt door het Spierfonds.)

Meer over onderzoek

Het Spierfonds investeert in onderzoek naar alle fases van medicijnontwikkeling. Van het nauwkeurig beschrijven van de verschijnselen en het vinden van de oorzaak, tot het ontwikkelen en uitbrengen van een medicijn. Ieder jaar starten we acht tot tien nieuwe onderzoeken. Omdat de meeste onderzoeken een paar jaar duren, lopen er gemiddeld zestig onderzoeken.

Alle onderzoeksaanvragen die wij ontvangen, worden beoordeeld door buitenlandse experts (referenten), onze Gebruikerscommissie en onze Wetenschappelijke Adviesraad. We toetsen een onderzoekaanvraag op relevantie, kwaliteit en kans op vervolg. Bij al het onderzoek dat we financieren staat de patiënt voorop, we willen voor hen het verschil maken. Uiteindelijk worden de meest veelbelovende onderzoeken gefinancierd, zodat we weer een stapje dichterbij ons doel komen: genezing van alle spierziekten.