Logo SpierfondsLogo Spierfonds
Druk op Enter om te zoeken of ESC om dit scherm te sluiten.
Voor onderzoekers

Voor onderzoekers

Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is alle spierziekten de wereld uit. Het middel daarvoor is wetenschappelijk onderzoek. Het Spierfonds investeert daarom in onderzoek dat leidt tot het ontwikkelen van gerichte behandelingen, en in de ontwikkeling van onderzoekstalent.

Actuele informatie en relevante documenten over onze subsidies is te vinden op ons subsidieportaal. Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek én daarbuiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief voor onderzoekers.

Inventarisatie Onderzoek & Innovatie

Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek investeert het Spierfonds al decennialang in het vullen van de pijplijn van medicijnontwikkeling. Met succes! Voor veel spierziekten is de oorzaak in kaart gebracht en wordt gewerkt aan een gerichte therapie. Terwijl er op het gebied van onderzoek dus veel gebeurt, is onze manier van financiering grotendeels hetzelfde gebleven. We willen daarom nu met een kritische en frisse blik naar onze bestedingen kijken en inventariseren hoe we de meeste impact kunnen maken op medicijnontwikkeling in Nederland. De vraag daarbij is “hoe kan het Spierfonds medicijnen en innovaties zo snel mogelijk naar de patiënt brengen en daarmee het meeste impact maken?”

In maart 2023 zijn we gestart met deze inventarisatie, onder begeleiding van strategisch adviseurs Eveline Scheres en Femke Brull (bureau Buiten de Lijnen). Tijdens dit traject betrekken we natuurlijk onderzoekers, patiënten en andere belanghebbenden.

We kunnen ons voorstellen dat dit bericht vragen oproept, ook omdat dit traject mogelijk gevolgen heeft voor de subsidieronde ‘Op weg naar therapie’. We houden iedereen op de hoogte via onze nieuwsbrief en de website. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via onderzoek@spierfonds.nl

Financieren van onderzoek

Gentherapie voor spierziekten

In 2020 zijn we gestart met een nieuw onderzoeksprogramma op het gebied van gentherapie, waarin we een aantal onderzoekslijnen langdurig willen ondersteunen. Onze ambitie is om binnen vijf jaar te starten met klinische trials in Nederland. Hiermee wil het Spierfonds de strijd tegen spierziekten een ongeëvenaarde impuls geven. Het onderzoeksprogramma zal vijf jaar lopen.

onderzoeksprogramma gentherapie van het spierfonds.)

Op weg naar therapie

Het Spierfonds financiert onderzoek naar gerichte therapieën voor spierziektepatiënten. Binnen onze jaarlijkse subsidieronde 'Op weg naar therapie' financieren we onderzoeksprojecten in alle fases, waarbij het daadwerkelijk zetten van een stap op weg naar therapie het belangrijkste criterium is. De ronde van 2022-2023 is geopend. De deadline voor indieningen is jaarlijks begin oktober.

Onderzoek-is-de-oplossing-en-die-kost-geld)

Aanjagen en versnellen

Met het aanjaagprogramma springen we in op de actualiteit en gaan we actief op zoek naar kansen waar we een belangrijke stimulans kunnen geven. We richten ons daarbij op twee thema’s: snellere medicijnontwikkeling en trial readiness. Voorbeelden van middelen die we kunnen inzetten zijn advies en steun bij het opstellen van een business plan of het opzetten van een registratie.

PBS Ontwikkelpad Medicijn_zonder titel en logo_liggend)

Publiek-private samenwerking

Het Spierfonds richt zich op het creëren en implementeren van nieuwe manieren om spierziekten te behandelen. Samenwerking is hierbij essentieel. Met dit programma voor publiek-private samenwerking willen we, samen met Health~Holland, innovatieve onderzoeksprojecten stimuleren die nodig zijn voor de volgende stap in translationeel onderzoek.

onderzoek spierziekten lab spierfonds)

Stimuleren van talent

Muscles2Meet

Om het jaar organiseert het Spierfonds Muscles2Meet, een symposium voor alle in spierziektenonderzoek werkzame promovendi. Het doel is om jong talent kennis te laten maken met elkaar en het Nederlandse spierziektenveld en hen zo te inspireren. De volgende editie vindt plaats in 2024.

Groepsfoto van Muscles2Meet van het Spierfonds.)

Event4Talent

Ook om het jaar organiseren we - samen met MYOS - Event4Talent: een eendaags event dat volledig in het teken staat van netwerken. Het event is gericht op onderzoekers vanaf hun vierde jaar PhD tot en met startende groepsleiders. De volgende editie vindt plaats in 2025.

)

Bijzondere leerstoelen

Het Spierfonds financiert, indien noodzakelijk, het instellen van bijzondere leerstoelen op het gebied van spierziekten om ervoor te zorgen dat deze een strategische positie krijgen binnen universitair medische centra. Samen met het onderzoeksveld monitoren we zowel het klinische als het meer basale veld om te bepalen waar hiaten zijn of gaan vallen.

Oratie van onderzoeker Bart Jacobs. Zijn leerstoel is mogelijk gemaakt door het Spierfonds.)

Jaarprijs

Ieder jaar kent het Spierfonds de Jaarprijs Neuromusculaire Ziekten toe aan een jonge onderzoeker die in Nederland excellent onderzoek heeft gedaan naar spierziekten. De prijs bestaat uit een geldbedrag van duizend euro vrij te besteden. De deadline voor indieningen is jaarlijks rond 1 november.

Uitreiking Jaarprijs 2019 van het Spierfonds.)

Meer over onderzoek

Het Spierfonds investeert in onderzoek naar alle fases van medicijnontwikkeling. Van het nauwkeurig beschrijven van de verschijnselen en het vinden van de oorzaak, tot het ontwikkelen en uitbrengen van een medicijn. Ieder jaar starten we acht tot tien nieuwe onderzoeken. Omdat de meeste onderzoeken een paar jaar duren, lopen er gemiddeld zestig onderzoeken.

Alle onderzoeksaanvragen die wij ontvangen, worden beoordeeld door buitenlandse experts (referenten), onze Gebruikerscommissie en onze Wetenschappelijke Adviesraad. We toetsen een onderzoekaanvraag op relevantie, kwaliteit en kans op vervolg. Bij al het onderzoek dat we financieren staat de patiënt voorop, we willen voor hen het verschil maken. Uiteindelijk worden de meest veelbelovende onderzoeken gefinancierd, zodat we weer een stapje dichterbij ons doel komen: spierziekten de wereld uit!