Logo Spierfonds
Druk op Enter om te zoeken of ESC om dit scherm te sluiten.
Voor onderzoekers

Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is alle spierziekten de wereld uit. Het middel daarvoor is wetenschappelijk onderzoek. Het Spierfonds investeert daarom in onderzoek dat leidt tot het ontwikkelen van gerichte behandelingen, en in de ontwikkeling van onderzoekstalent.

Actuele informatie en relevante documenten over onze subsidies is te vinden op ons subsidieportaal. Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek én daarbuiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief voor onderzoekers.

Financieren van onderzoek

Gentherapie voor spierziekten

In 2020 zijn we gestart met een nieuw onderzoeksprogramma op het gebied van gentherapie, waarin we een aantal onderzoekslijnen langdurig willen ondersteunen. Onze ambitie is om binnen vijf jaar te starten met klinische trials in Nederland. Hiermee wil het Spierfonds de strijd tegen spierziekten een ongeëvenaarde impuls geven. Het onderzoeksprogramma zal vijf jaar lopen.

Op weg naar therapie

Het Spierfonds financiert onderzoek naar gerichte therapieën voor spierziektepatiënten. Binnen onze jaarlijkse subsidieronde 'Op weg naar therapie' financieren we onderzoeksprojecten in alle fases, waarbij het daadwerkelijk zetten van een stap op weg naar therapie het belangrijkste criterium is. De ronde van 2022-2023 is geopend. De deadline voor indieningen is op 4 oktober 2022 om 14.00 uur.

Aanjagen en versnellen

Met het aanjaagprogramma springen we in op de actualiteit en gaan we actief op zoek naar kansen waar we een belangrijke stimulans kunnen geven. We richten ons daarbij op twee thema’s: snellere medicijnontwikkeling en trial readiness. Voorbeelden van middelen die we kunnen inzetten zijn advies en steun bij het opstellen van een business plan of het opzetten van een registratie.

Publiek-private samenwerking

Binnen dit PPS-programma zijn we op zoek naar innovatieve, translationele en multidisciplinaire onderzoeksprojecten die aan de voorwaarden van Health~Holland voldoen. We nodigen alle onderzoekers uit om een korte vooraanvraag in te dienen. Dit kan tot 5 september 2022 om 14.00 uur. De totale beschikbare PPS-bijdrage van het Spierfonds zal ongeveer € 300.000 - € 350.000 bedragen.

Stimuleren van talent

Muscles2Meet

Om het jaar organiseert het Spierfonds Muscles2Meet, een symposium voor alle in spierziektenonderzoek werkzame promovendi. Het doel is om jong talent kennis te laten maken met elkaar en het Nederlandse spierziektenveld en hen zo te inspireren. De volgende editie vindt plaats in 2024.

Event4Talent

Ook om het jaar organiseren we - samen met MYOS - Event4Talent: een eendaags event dat volledig in het teken staat van netwerken. Het event is gericht op onderzoekers vanaf hun vierde jaar PhD tot en met startende groepsleiders. De volgende editie vindt plaats in 2023.

Bijzondere leerstoelen

Het Spierfonds financiert, indien noodzakelijk, het instellen van bijzondere leerstoelen op het gebied van spierziekten om ervoor te zorgen dat deze een strategische positie krijgen binnen universitair medische centra. Samen met het onderzoeksveld monitoren we zowel het klinische als het meer basale veld om te bepalen waar hiaten zijn of gaan vallen.

Jaarprijs

Ieder jaar kent het Spierfonds de Jaarprijs Neuromusculaire Ziekten toe aan een jonge onderzoeker die in Nederland excellent onderzoek heeft gedaan naar spierziekten. De prijs bestaat uit een geldbedrag van duizend euro vrij te besteden. Indienen kan vanaf nu!

Meer over onderzoek

Het Spierfonds investeert in onderzoek naar alle fases van medicijnontwikkeling. Van het nauwkeurig beschrijven van de verschijnselen en het vinden van de oorzaak, tot het ontwikkelen en uitbrengen van een medicijn. Ieder jaar starten we acht tot tien nieuwe onderzoeken. Omdat de meeste onderzoeken een paar jaar duren, lopen er gemiddeld zestig onderzoeken.

Alle onderzoeksaanvragen die wij ontvangen, worden beoordeeld door buitenlandse experts (referenten), onze Gebruikerscommissie en onze Wetenschappelijke Adviesraad. We toetsen een onderzoekaanvraag op relevantie, kwaliteit en kans op vervolg. Bij al het onderzoek dat we financieren staat de patiënt voorop, we willen voor hen het verschil maken. Uiteindelijk worden de meest veelbelovende onderzoeken gefinancierd, zodat we weer een stapje dichterbij ons doel komen: spierziekten de wereld uit!