• Nieuws
  • Verhalen
  • Voor patiënten
  • Collecteren
  • Contact
Logo Spierfonds
Druk op Enter om te zoeken of ESC om dit scherm te sluiten.

Ons beloningsbeleid

Het Prinses Beatrix Spierfonds is lid van Goede Doelen Nederland en heeft zich verbonden aan de codes en richtlijnen van deze organisatie. De beloningsstructuur van onze organisatie is gestaafd op alle normen die door de overheid en de branche gesteld worden.

Directie

Sinds 1 januari 2022 heeft het Spierfonds een tweekoppige directie, Ellen Sterrenburg als algemeen directeur en Rolf Victorie als directeur fondsenwerving en communicatie. Onze directie stuurt alle medewerkers aan zonder tussenliggende managementlaag.

Deskundige directie
De strijd tegen spierziekten vraagt om een ambitieuze en deskundige directie, die leiding kan geven aan een organisatie met 27 professionele medewerkers, ruim 25.000 vrijwilligers en die onze organisatie goed kan vertegenwoordigen binnen allerlei samenwerkingsverbanden. We werken als Spierfonds nauw samen met wetenschappers, beleidsmakers, medisch specialisten en andere fondsen en stichtingen. Onze directie speelt een belangrijke rol in deze partnerschappen.

Regeling voor beloning
De Raad van Toezicht van het Spierfonds stelt het salaris van onze directie vast. Het salaris is in lijn met de ‘regeling voor beloning van directeuren’ van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland.

Deze regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. Dit wordt gedaan aan de hand van de Basis Score voor Directiefuncties (BSD-score). De Raad van Toezicht maakt deze weging en stelt deze vast. Het jaarinkomen van Ellen Sterrenburg bedroeg in 2023 € 98.800 en het jaarinkomen van Rolf Victorie bedroeg in 2023 € 91.000. Beide directieleden waren heel 2023 full time in dienst. Beide jaarinkomens bleven binnen het in de regeling opgenomen maximum. Directieleden ontvangen geen bonusregeling. Ook zijn geen leningen, garanties of voorschotten verstrekt. De hoogte en samenstelling van het inkomen worden toegelicht in het jaarverslag.

Medewerkers

Het Spierfonds hanteert voor de beloning van alle medewerkers een salarisschaal die is afgeleid van de BBRA-schalen. Naast salaris ontvangen de medewerkers 8,33% vakantiegeld en er is een beperkt aantal secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenregeling en opleidingsmogelijkheden. Het fonds kent geen 13e maanduitkering of andere bonusregelingen.

Raad van Toezicht

Onze leden van de Raad van Toezicht bekleden hun bestuursfunctie vrijwillig en zetten zich naast hun bestuursfunctie ook regelmatig actief in voor het Spierfonds.