• Nieuws
  • Verhalen
  • Voor patiënten
  • Collecteren
  • Contact
Logo Spierfonds
Druk op Enter om te zoeken of ESC om dit scherm te sluiten.

Ons beloningsbeleid

Het Prinses Beatrix Spierfonds is lid van Goede Doelen Nederland en heeft zich verbonden aan de codes en richtlijnen van deze organisatie. De beloningsstructuur van onze organisatie is gestaafd op alle normen die door de overheid en de branche gesteld worden.

Directie

Sinds 1 januari 2022 heeft het Spierfonds een tweekoppige directie, Ellen Sterrenburg als algemeen directeur en Rolf Victorie als directeur fondsenwerving en communicatie. Het salaris van onze directeuren, Ellen en Rolf, is gezamenlijk € 175.500 inclusief vakantiegeld en is berekend op basis van 37,5 uur per week. Het Spierfonds werkt niet met een eindejaarsuitkering of met bonussen. Onze directie stuurt alle medewerkers aan zonder tussenliggende managementlaag. Hiermee bespaart het Spierfonds aanzienlijk op de totale medewerkerskosten ten opzichte van voorgaande directies.

Deskundige directie
De strijd tegen spierziekten vraagt om een ambitieuze en deskundige directie, die leiding kan geven aan een organisatie met 27 professionele medewerkers, ruim 25.000 vrijwilligers en die onze organisatie goed kan vertegenwoordigen binnen allerlei samenwerkingsverbanden. We werken als Spierfonds nauw samen met wetenschappers, beleidsmakers, medisch specialisten en andere fondsen en stichtingen. Onze directie speelt een belangrijke rol in deze partnerschappen.

Regeling voor beloning
De Raad van Toezicht van het Spierfonds stelt het salaris van onze directie vast. Uitgangspunt daarbij is de zwaarte en ingewikkeldheid die de functie met zich meebrengt. Het salaris is in lijn met de ‘regeling voor beloning van directeuren’ van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Daarnaast voldoet de beloning aan alle normen die de overheid heeft gesteld, waaronder het CBF-keurmerk en de Balkenende-norm / WNT-norm. Ook deze normen houden rekening met de verantwoordelijkheid van de functie en de omvang van de organisatie.

Medewerkers

Het Spierfonds hanteert voor de beloning van alle medewerkers een salarisschaal die is afgeleid van de BBRA-schalen. Naast salaris ontvangen de medewerkers 8,33% vakantiegeld en er is een beperkt aantal secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenregeling en opleidingsmogelijkheden. Het fonds kent geen 13e maanduitkering of andere bonusregelingen.

Raad van Toezicht

Onze leden van de Raad van Toezicht bekleden hun bestuursfunctie vrijwillig en zetten zich naast hun bestuursfunctie ook regelmatig actief in voor het Spierfonds.