• Nieuws
  • Verhalen
  • Voor patiënten
  • Collecteren
  • Contact
Logo Spierfonds
Druk op Enter om te zoeken of ESC om dit scherm te sluiten.

Onze Directie

Als goed doel vinden we het belangrijk dat we transparant zijn over onze organisatie en hoe we bestuurd worden. De dagelijkse aansturing van het Prinses Beatrix Spierfonds en het toezicht hierop is bij het fonds gescheiden. De directie geeft leiding aan de organisatie en stelt het beleid vast, de Raad van Toezicht ziet toe dat dit beleid wordt nageleefd.

Directie

Dr. Ellen Sterrenburg en Rolf Victorie vormen samen de directie van het Prinses Beatrix Spierfonds. Zij geven de dagelijkse leiding, geven richting aan de uitvoering van het beleid en sturen de medewerkers aan.

  • Dr. Ellen Sterrenburg: algemeen directeur en bestuurder
  • Rolf Victorie: directeur fondsenwerving & communicatie en bestuurder
Rolf Victorie en Ellen Sterrenburg, de directie van het Prinses Beatrix Spierfonds
Rolf Victorie en Ellen Sterrenburg, de directie van het Prinses Beatrix Spierfonds

Nevenfuncties directie

  • Ellen Sterrenburg: bestuurslid bij de Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV). Alle directeuren van de participerende gezondheidsfondsen vormen samen het bestuur van SLV. Zij is tevens vertegenwoordiger van het Spierfonds bij de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF)
  • Rolf Victorie: bestuurslid bij de Stichting Regulering Huis aan Huis werving.

Beloningsbeleid

Ten aanzien van het directiesalaris houdt het fonds zich aan de Code voor Goed Bestuur voor Goede Doelen, opgesteld door de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Het brutosalaris van de directeuren van het Spierfonds in 2021 (gezamenlijk €175.500 op jaarbasis) valt ruim binnen de norm van deze adviesregeling. De directie ontvangt geen dertiende maand of andere bonusregeling.