• Nieuws
  • Verhalen
  • Voor patiënten
  • Collecteren
  • Contact
Logo Spierfonds
Druk op Enter om te zoeken of ESC om dit scherm te sluiten.
Geschiedenis

Geschiedenis

In 1956 woedde een ernstige polio-epidemie in Nederland. Een vaccin was nog niet voorhanden en 2.200 mensen, grotendeels kinderen, kregen te maken met blijvende spierzwakte en verlamming. Er was dringend behoefte om geld in te zamelen voor de revalidatie van de slachtoffers en voor wetenschappelijk onderzoek om de ziekte te bestrijden. In 1956 werd daarom het Fonds ter bestrijding van Kinderverlamming opgericht.

Meer spierziekten

Dankzij de beschikbaarheid van een vaccin is polio tegenwoordig onder controle. Nu werken we hard om ook andere spierziekten te overwinnen, zoals de ziekte van DuchenneALS en SMA.

Kroonprinses Beatrix werd geïnstalleerd als beschermvrouwe van het Fonds ter bestrijding van Kinderverlamming en in 1957 veranderde de naam in het Prinses Beatrix Fonds. Om in één keer duidelijk te maken waar het fonds voor staat is in 2012 de naam aangepast naar Prinses Beatrix Spierfonds.

Onze geschiedenis

Onze geschiedenis

Sinds haar 18e jaar is prinses Beatrix nauw betrokken bij het werk van het fonds. Bekijk hier de geschiedenis van het fonds.

Beschermvrouwe

Al sinds 1956 is prinses Beatrix onze beschermvrouwe. Een rol die zij met aandacht en interesse vervult. En dat is niet alleen voor de organisatie en mensen met een spierziekte van onschatbare waarde, maar zeker ook voor de vele vrijwilligers.

Sinds haar 18e jaar is prinses Beatrix nauw betrokken bij het werk van het fonds. Bovendien is de aanwezigheid van de prinses op bijeenkomsten van het fonds altijd weer een hoogtepunt voor velen. Mensen met een spierziekte voelen zich echt gesteund door haar aanwezigheid en haar hartverwarmende aandacht.

“Zo’n ontmoeting vergeet je niet snel. Haar interesse en betrokkenheid geeft steun als het tegenzit.”

Rivka heeft de spierziekte SMA en ontmoette de prinses tijdens het dansgala Free To Move.

Rivka heeft de spierziekte SMA en ontmoet Prinses Beatrix.)

Andere stichtingen

In 2012 zijn de overige aan het Prinses Beatrix Fonds gelieerde stichtingen voor specifieke ziektebeelden ontbonden. Dit betreft de volgende stichtingen: Stichting Prinses Beatrix Huntington Fonds, Stichting Prinses Beatrix MS Fonds, Stichting Prinses Beatrix Parkinson Fonds, Stichting Prinses Beatrix Polio Fonds, Stichting Prinses Beatrix Spierziekten Fonds, Stichting Prinses Beatrix ALS Fonds en Stichting Prinses Beatrix Duchenne Fonds. Deze stichtingen hadden gerichte fondsenwerving ten doel voor bepaalde ziektebeelden.

Het Spierfonds heeft de werkzaamheden van Stichting Prinses Beatrix Polio Fonds, Stichting Prinses Beatrix Spierziekten Fonds, Stichting Prinses Beatrix ALS Fonds en Stichting Prinses Beatrix Duchenne Fonds voortgezet. Voor de werkzaamheden van de drie eerstgenoemde stichtingen geldt dat deze op grond van daartoe door Stichting Prinses Beatrix Spierfonds gesloten overeenkomsten door derden worden uitgevoerd.