• Nieuws
  • Verhalen
  • Voor patiënten
  • Collecteren
  • Contact
Logo Spierfonds
Druk op Enter om te zoeken of ESC om dit scherm te sluiten.
Medewerkers

Medewerkers

Het Prinses Beatrix Spierfonds is gevestigd aan het Carnegieplein in Den Haag.

Dr. Ellen Sterrenburg en Rolf Victorie vormen samen de directie. Zij stellen het beleid vast, en geven de leiding aan de organisatie en de medewerkers. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het beleid wordt nageleefd.

Integriteit

Wij kunnen onze rol als de financiële motor in de strijd tegen spierziekten alleen optimaal vervullen als onze belanghebbenden vertrouwen hebben in de professionele en integere wijze waarop wij opereren. Medewerkers en vrijwilligers van het Spierfonds dienen zich er voortdurend van bewust te zijn dat hun handelen het belang van het fonds moet dienen. In onze integriteitscode staan de regels die beschrijven wat wij binnen de organisatie normaal gedrag vinden. In de code is beschreven wat je wel of niet mag doen. De code beoogt situaties te voorkomen waardoor de integriteit van het Spierfonds in het geding kan zijn. Deze doelstelling kan alleen bereikt worden met de inzet van alle medewerkers en andere betrokken personen die binnen, voor of namens het Spierfonds werkzaam zijn.Wilt u een melding doen van een (mogelijke) integriteitsschending, dan kunt u contact opnemen met onze integriteitsfunctionaris.

Beloningsbeleid

Het Spierfonds hanteert voor de beloning van alle medewerkers een salarisschaal die is afgeleid van de BBRA-schalen. Naast salaris ontvangen de medewerkers 8,33% vakantiegeld en er is een beperkt aantal secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenregeling en opleidingsmogelijkheden. Het fonds kent geen 13e maanduitkering of andere bonusregelingen.

Vrijwilligers

In heel Nederland zijn er ontzettend veel vrijwilligers die zich ieder jaar voor het fonds in zetten. Voor bijvoorbeeld onze collecte, maar ook met acties en voorlichting. Deze vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor het Spierfonds in de strijd tegen spierziekten.