• Nieuws
  • Verhalen
  • Voor patiënten
  • Collecteren
  • Contact
Logo Spierfonds
Druk op Enter om te zoeken of ESC om dit scherm te sluiten.

Onze Raad van Toezicht

Als goed doel vinden we het belangrijk dat we transparant zijn over onze organisatie en hoe we bestuurd worden. Onze Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de directeur-bestuurders opereren binnen de goedgekeurde beleidslijnen. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht een belangrijke rol als klankbord voor de directie.

Raad van Toezicht

Onze leden uit de Raad van Toezicht bekleden hun functie vrijwillig en onbezoldigd en zetten zich naast deze functie ook regelmatig actief in voor het fonds.

Het rooster van aan- en aftreden vind je hier. Meer informatie over onze directie en de Raad van Toezicht vind je in ons jaarverslag.

Onze Raad van Toezicht

Sybilla Dekker
Sybilla Dekker

• Voorzitter Raad van Toezicht Prinses Beatrix Spierfonds
• Diverse bestuurs- en toezichthoudende functies

David de Knijff
David de Knijff

• Lid Raad van Toezicht Prinses Beatrix Spierfonds
• Partner bij Ekelmans Advocaten

Geert Jan Groeneveld
Geert Jan Groeneveld

• Lid Raad van Toezicht Prinses Beatrix Spierfonds
• CEO, Centre for Human Drug Research, Leiden
• Bijzonder hoogleraar klinische neurofarmacologie en neuroloog-klinisch farmacoloog, Leids Universitair Medisch Centrum.

Silvia Zonneveld
Silvia Zonneveld

• Lid Raad van Toezicht Prinses Beatrix Spierfonds (vicevoorzitter)
• Diverse advies- en bestuursfuncties

Menno van der Meer
Menno van der Meer

• Lid Raad van Toezicht Prinses Beatrix Spierfonds
• Partner bij MG Partners