• Nieuws
  • Verhalen
  • Voor patiënten
  • Collecteren
  • Contact
Logo Spierfonds
Druk op Enter om te zoeken of ESC om dit scherm te sluiten.
Richtlijnen en keurmerken

Richtlijnen en keurmerken

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor iedereen in Nederland die een spierziekte heeft, ruim 200.000 mensen. Dat doen we eerlijk, kostenefficiënt en in alle openheid. Wij zijn dit verplicht aan iedereen die op ons rekent, ons vertrouwt en ons steunt. Ons jaarverslag en onze jaarrekening zijn dan ook voor iedereen toegankelijk.

Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van het Prinses Beatrix Spierfonds, als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Bekijk hier ons CBF-Erkenningspaspoort.

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

ANBI

De Belastingdienst heeft het Spierfonds aangewezen en geregistreerd als een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat je als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel. En het Prinses Beatrix Spierfonds hoeft bij betaling aan onderzoek en andere activiteiten geen belasting af te dragen.

Het Spierfonds is verplicht het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) te publiceren. Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere organisaties. Onze RSIN is: 002877946

Goede Doelen Nederland

Het Spierfonds is lid van de Goede Doelen Nederland en heeft zich verbonden aan de codes en richtlijnen van deze organisatie. Het Spierfonds onderschrijft en leeft de onderstaande gedragscodes en richtlijnen na:

  • Erkenningsregeling voor goededoelenorganisaties
  • Richtlijn verslaglegging 650 Fondsenwervende organisaties
  • Aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 kostentoerekening beheer en administratie
  • Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties
  • Handreiking Verantwoord Financieel Beheer
  • Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik

De beloningsstructuur van onze organisatie is gestaafd op alle normen die door de overheid en de branche gesteld worden.

Standpunt dierproeven

Helaas zijn dierproeven in een deel van het onderzoek naar spierziekten nog onvermijdelijk. Niet voor alle typen van onderzoek bestaan al geschikte alternatieven voor dierproeven. Gelukkig zijn voor het overgrote deel van de onderzoeken geen dieren meer nodig. Daar is de afgelopen tientallen jaren al veel in verbeterd. Waar mogelijk maken onderzoekers als alternatief gebruik van cellen die zijn gekweekt in het laboratorium, computermodellen of proefpersonen. En we blijven actief bevorderen dat onderzoekers de komende jaren steeds meer alternatieven voor proefdieren vinden. Zo hebben we de 3D-spier (de muscle-on-a-chip) ontwikkeld als alternatief voor dierproeven.